Tarieven

De tarieven worden vastgesteld door de NZA. De rekening is opgebouwd uit codes. Deze codes corresponderen met een verrichtingomschrijving en het tariefbedrag. De website www.allesoverhetgebit.nl geeft u alle verdere informatie. 

De tandtechniekprijzen voor 2018 vindt u op de lijst in de wachtkamer.

Wij versturen rekeningen. U hoeft als ingeschreven patiënt niet contant te betalen.

De administratieve afhandeling van de nota's gebeurt door de firma Infomedics. Bij sommige verzekeraars bestaat de mogelijkheid voor ons om een zgn. declaratieovereenkomst af te sluiten. In dat geval krijgt u de rekening van uw zorgverzekeraar. Er worden geen contracten afgesloten met verzekeraars.